Muriel Baron Consulting. Organisatieadvies op het gebied van verandering en innovatie. De combinatie van bedrijfskunde en organisatieantropologie geeft mij een complete KIJK op organisaties. De yin en yang van de organisatie; structuur en cultuur. Verandering, de constante dynamiek Iedereen kent wel een organisatie of werkt voor een organisatie die een verandering doormaakt. Of het nu een innovatie is, een fusie is of een reorganisatie. De dynamiek van de huidige samenleving maakt dat verandering meer regel is dan uitzondering. Veranderingen en reorganisaties volgen elkaar steeds sneller op: verandering is een constante geworden. Desondanks worstelen veel organisaties met de effectiviteit van hun veranderingen.

Cultuur en structuur, de yin en yang van een organisatie. Een wijzigingin de structuur is vaak het eerste waar men aan denkt bij organisatieveranderingen. Maar, organisatiecultuur en –structuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De yin en yang van de organisatie. Om de verandering in de structuur werkend te krijgen is de betekenisgeving en verbinding met de organisatiecultuur belangrijk. Want anders blijven de oude gebaande paden bestaan. Of juist andersom, men wil een verandering in gedrag, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid laag beleggen in de organisatie, maar de vergaderstructuur en beslissingsbevoegdheden blijven hoog in de organisatie belegd. Dan is een aanpassing in structuur nodig om verandering in gedrag te ondersteunen.

OVER MIJ

Muriel Baron Lean Black Belt Organisatieadvies Verandermanagement Innovatie Design thinking

SAMENWERKING

Soms Samen Waardecreatie The Crib 

 

SERIOUS GAME

AVG Interactief Bewustwording Leren Kennisoverdracht Spel